Przejdź do treści
English
Dane obiektu
Zdjęcia

Tylko pliki w formacie JPG lub PNG. Zdjęcie główne musi mieć wymiary co najmniej 1616 x 640 px i nie więcej niż 5 MB

Osoba kontaktowa
Dodatkowe informacje
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa ‘Silesia Film’ z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail: info@silesiafilm.com.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: – uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszonych lokacjach filmowych lub działalności filmowej zgłoszonego podmiotu, – ułatwienia dostępu do lokacji i usług filmowych oraz przekazania kontaktu osobom trzecim powiązanym z produkcją filmową,

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe umieszczenie zgłoszenia w bazie obiektów lub bazie kontaktów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia z bazy zgłoszenia poprzez przesłanie takiego żądania drogą elektroniczną na adres: sfc@silesiafilm.com.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.