en

Zameczek Myśliwski Promnice

Zameczek Myśliwski Promnice będący częścią Muzeum Zamkowego w Pszczynie w obecnej swej postaci jest rezultatem 2 faz budowy, z 1861 roku i z 1868 roku tj. odbudowy po pożarze w 1867 roku oraz drobnych zmian jakie dokonano na przełomie XIX i XXw. 

Autorem projektu jest Oliver Pavelt, królewski budowniczy krajowy i architekt księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Pless. Zameczek założony został na planie krótkiej, odwróconej litery "T" i stanowił centralną część większego zespołu w którego skład wchodziły: wozownia, stajnie oraz leśniczówka. Konstrukcja z muru pruskiego znamienna dla architektury renesansu niemieckiego, budownictwa tyrolskiego i tzw. stylu szwajcarskiego została połączona z licznymi elementami neogotyckimi, głównie w detalach architektonicznych. Akcenty myśliwskie podkreślają charakter budowli. 

Zameczek zachował do dzisiaj niezmieniony kształt i podobny układ pomieszczeń m. in. obszerny hol oraz Wielką Salę z imponującym neogotyckim kominkiem, witrażowymi oknami i trofeami myśliwskimi.

Natężenie światła naturalnego we wnętrzach - duże.

Pomieszczenia nie są klimatyzowane.

 

Zieleń otaczającego lasu, tafla jeziora widoczna z okien Zameczku oraz odgłosy przyrody, sprawdzą się w niejednych zdjęciach filmowych.

Nieruchomość została wykorzystana w filmach tj. "Hi Way" i "Sensacjach XX wieku" Bogusława Wołoszańskiego (przenosząc akcję filmu do Bawarii).

 

Informacje dodatkowe

Wymagane zezwolenie: Tak

Natężenie światła: Duże

Natężenie hałasu: Małe

Media

Odległość od bazy produkcyjnej: Na miejscu

Możliwość dojazdu: Tak

Zapytaj o lokację